Programa

Primer, la UB!

Primer, la UB! Aquest és el nostre lema de campanya per a aquestes eleccions a Rectorat. I què significa? És una frase que pot tenir tres lectures. La primera es refereix a on hem arribat, a les fites que hem aconseguit durant els últims quatre anys; la segona representa les noves metes que ens proposem aconseguir, i la tercera és el motor de totes dues. Potser val la pena començar dient alguna cosa sobre aquesta última.  

Primer, la UB! apel·la al sentiment profund de pertinença que compartim les persones que formem part de la nostra comunitat universitària. És un sentiment personal que ens vincula a la nostra institució, que ens predisposa a defensar-la i actuar per al seu benefici i que ens empeny a posar-la per sobre dels nostres interessos particulars i desitjos personals. La UB és un bé comú que ens uneix a qui  ens dediquem a fer créixer la nostra universitat, estudiants, professorat i personal d’administració i serveis. També a tantes i tantes persones que han passat per les nostres aules i laboratoris i ara porten la UB per allà on van, despatxos, hospitals, escoles, carrers, places i veïnats. Primer, la UB! vol dir que totes i tots hi tenim cabuda, pensem com pensem, creiem en el que creiem, defensem el que defensem;  vol dir que ens agrada dialogar com a universitaris que som, amb esperit crític, de manera educada i respectuosa per tal de cercar consensos, avançar en el coneixement i, en definitiva, construir un món més just, equitatiu, solidari i sostenible.

Presentem un programa fonamentat en vuit eixos que ens permetran avançar cap a la consecució dels ODS. Les persones, la governança, la docència i l’aprenentatge, la recerca i la transferència de coneixement, la internacionalització, el compromís social i mediambiental, la transformació digital i la comunicació i les noves infraestructures per als nostres campus ens ajudaran a transitar cap als objectius que van fixar les Nacions Unides. Durant quatre anys hem guanyat experiència, hem aconseguit bons resultats i, sobretot, hem après a pensar en nous reptes de cara al futur. Ens cal continuar, refermar un camí que ens permet millorar la nostra universitat i millorar-nos a nosaltres mateixos. És important assenyalar que el nostre programa és holístic, volem que tot estigui connectat. Els objectius d’una institució universitària com la nostra no es poden assumir de manera aïllada.

Primer, la UB! és la meva manera de sentir personalment i la del meu equip, i us convidem que també sigui la vostra. Amb nosaltres, ara i sempre, Primer, la UB!

Joan Elias