Personal d’administració i serveis: el suport clau en una universitat de primera

Font: Rawpixels / Freepik.

Una universitat de primera ha de comptar amb un personal d’administració i serveis potent, i ser atractiva per captar talent, perquè qui hi treballi vulgui desenvolupar el seu propi projecte personal i professional. Els dos grans objectius a assolir han de ser els següents: d’una banda, estabilitzar i proporcionar bones condicions de treball al PAS, per tal que la feina es pugui desenvolupar amb major comoditat; d’altra banda, afavorir la incorporació dels millors, donar possibilitats de promoció i desenvolupament professional, i proporcionar la formació necessària als treballadors.

D’acord amb els objectius anteriors, al llarg d’aquests quatre anys de mandat hem treballat per fomentar l’estabilitat laboral i la reducció de la temporalitat, accelerar la resolució de concursos i la convocatòria de noves places (amb procediments de selecció més eficaços), establir un pla d’acollida per al PAS de nou ingrés i promoure la promoció interna i la formació.

En relació a l’estabilitat de la plantilla, hem regularitzat places estructurals, hem fet modificacions parcials de la relació de llocs de treball i hem iniciat un procés que reduirà fortament la temporalitat (cal destacar aquí l’anàlisi que va permetre aflorar 310 places de PAS funcionari i laboral per a la taxa addicional). En relació als treballadors de nou ingrés, hem implantat un pla d’acollida adreçat al nou PAS que s’incorpora a la universitat, amb l’objectiu de facilitar-ne la integració. També hem fomentat la qualificació i la carrera professional de la plantilla, hem aprovat processos de promoció interna i hem adaptat la formació a la modalitat en línia

Aposta pel rejoveniment de la plantilla

En els propers quatre anys volem fer una política continuista que permeti seguir assolint millores per al PAS i per al funcionament de la Universitat de Barcelona. Pensem que disposar del millor PAS possible és imprescindible. Per això cal continuar fomentant la captació de talent i facilitar la formació i el desenvolupament professional necessaris al personal que ja pertany a la plantilla, en un entorn on cada cop es tecnifiquen més les feines i apareixen nous requeriments (idiomes, administració digital, coneixements específics, etc.).

En aquest sentit, cal avançar cap al reconeixement de l’actuació individual, el rejoveniment de la plantilla, la conciliació laboral i familiar, i la igualtat de gènere en les possibilitats de promoció professional. Aquests objectius han d’anar acompanyats d’una relació de llocs de treball permanentment actualitzada i, a més, caldrà elaborar i acordar amb els agents socials un nou barem de concursos del PAS que faciliti cobrir els llocs de treball amb les persones més adequades i capacitades, amb objectivitat i transparència.

Reduir la temporalitat

D’altra banda, seguirem regularitzant places estructurals. Per a això hem començat a treballar amb la Direcció General d’Universitats per convertir en estructurals places vinculades a la recerca, la internacionalització, la qualitat, l’ocupabilitat i la comunicació, entre d’altres. En aquest sentit, volem desenvolupar els processos que han de portar a reduir la temporalitat de la plantilla que ara mateix és superior al 30% i que, en un període aproximat de dos anys, es podria reduir a un percentatge inferior al 8%. 

Finalment, les actuacions a nivell de PAS s’han de complimentar amb actuacions organitzatives. Per aquest motiu cal implantar la reforma de les administracions de centres (ja preparada en aquest mandat) i repensar altres àmbits estratègics de caire transversal. Aquests són els objectius del nostre equip en aquest àmbit i per assolir-los us demanem la vostra confiança i el vostre vot.