Mirem lluny per fer la UB millor i de tothom

Blog inicial
Autor: Adil / Font: Pexels.

El 2016 vaig decidir presentar-me a les eleccions a rector. La majoria de vosaltres va confiar en el projecte del meu equip per liderar la Universitat durant quatre anys i desenvolupar el nostre programa electoral. Volíem recuperar la il·lusió i l’autonomia per decidir i ser així una universitat capdavantera en docència, recerca i transferència, compromesa amb la societat i un referent cultural, en línia amb la campanya institucional “Soc pública, soc innovadora, soc crítica, soc ètica, soc plural, soc la universitat”, #SocUB.

He de reconèixer que ha estat un mandat més complicat del que podíem preveure en els àmbits polític, econòmic, social i sanitari, però, tot i així, el meu equip i jo hem complert bona part del que ens havíem proposat.

Futur, compromís i experiència

Considero que hem fet molta i bona feina per seguir modernitzant i internacionalitzant la UB. Un repte que va tenir un fort impuls en el mandat del rector Bricall.

Hem millorat en molts aspectes com ara la incorporació de nous professors i investigadors, l’estabilització del PAS, la igualtat d’oportunitats dels estudiants, el programa propi de beques i ajuts, l’actualització normativa relacionada amb associacionisme dels estudiants, i també en la carrera dual dels esportistes d’elit, la modernització de les estructures i de les infraestructures de recerca, el finançament de les facultats, administracions de centres i departaments, la transformació digital i la comunicació (amb el campus al núvol, la nova app UB o l’inici d’una nova web).

També hem donat un impuls al rol internacional de la UB (amb el projecte CHARM-EU), el tercer Pla d’igualtat de gènere, reformes de reglaments obsolets (com el reglament d’eleccions a òrgans col·legiats dels estudiants, i, globalment, de tots tres col·lectius), l’establiment del Codi ètic, el foment dels contractes de suport al doctorat o les recents accions d’inversió en càmeres i portàtils per fer front a la formació virtual, entre d’altres.

Hem treballat, treballem i volem seguir treballant per fer de la UB una universitat referent del segle XXI. Amb quatre anys més, aquest objectiu, que  requereix una mirada llarga i realista i no pensar només a curt termini, pot ser factible. És això el que ens proposem: acabar gran part dels projectes que ja hem posat en marxa i iniciar-ne de nous (entre d’altres un pla d’inversions que millorin les capacitats de docència i recerca de la nostra universitat i el seu impacte a la societat).

Orgull UB

Durant aquesta pandèmia hem demostrat estar a l’alçada de les circumstàncies. Estic molt orgullós de veure la resposta que hem tingut com a universitat, amb una entrega absoluta de tota la comunitat UB i adaptant-nos a les incerteses del moment. Tinc clar, perquè comparteixo el sentit d’autocrítica tan nostre, que tot no ha sortit a la perfecció i que moltes coses són millorables, però en faig una valoració positiva, gràcies especialment a la responsabilitat i el sentit institucional del professorat, el personal d’administració i serveis, i l’alumnat.

Ens adaptem i seguirem millorant la docència online, però no volem renunciar a ser la universitat presencial que som, un lloc on l’alumnat, el professorat i el PAS compartim l’experiència de la vida acadèmica.

La UB com a única prioritat

Com ja he comentat en diverses ocasions, i com vaig assegurar en la campanya del 2016, el meu projecte és per a vuit anys perquè hi ha canvis que requereixen temps per acabar-los. Em presento a la reelecció amb l’objectiu de seguir avançant en la modernització de les estructures docents i de recerca, en l’expansió de la innovació i la transferència, en el compromís amb les persones i els seus drets, en especial les dones.

Per fer-ho compto amb un gran equip renovat i ple d’energies i idees. Un equip que treballa i treballarà de forma constructiva i que té l’escolta, el diàleg i el consens com a principis bàsics. A més, tota l’experiència viscuda en aquest mandat ens permetrà afrontar amb coneixement la complexitat dels temps que estem vivint. Estem preparats per gestionar el futur i les seves incerteses i dificultats. Crec que cal un equip experimentat en la gestió i preparat per actuar sota la pressió que les circumstàncies presents ens imposen.

Som un equip que fugim de l’oportunisme, de la confrontació gratuïta i del voler quedar bé amb tothom. Governar és prendre decisions i assumir que no sempre agradaran a tothom. El que em fa sentir més orgullós d’aquests quatre anys de mandat és que totes i cadascuna de les decisions que hem pres, més o menys encertades –això ho jutjareu cadascun de vosaltres– s’han centrat només en considerar el que era millor per a la UB.

Ho hem fet des de l’honestedat i amb transparència. I això és el que seguirem fent, si torneu a fer-nos confiança, per continuar amb el canvi que vam iniciar far quatre anys i seguir fent una Universitat de Barcelona molt millor per a tothom.