Lideratge internacional

Font: Freepik.

La internacionalització de la UB és un dels compromisos d’aquest equip de govern, com ho mostra el fet que d’haver assumit la presidència de la Comissió Sectorial de la CRUE d’Internacionalització i Cooperació. El lideratge internacional de la UB es materialitza igualment en la creació de la CHARM European University, coordinada per la UB i formada pel Trinity College de Dublín, la Universitat d’Utrecht, la Universitat d’Eötvös Loránd (ELTE) de Budapest i la Universitat de Montpeller. L’objectiu de la CHARM-EU és crear una universitat europea basada en la resolució de reptes (CHallenge-driven) enfocats transdisciplinàriament en la temàtica “Reconciliar la Humanitat amb el Planeta“, al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), inclusiva i diversa (Accessible), amb metodologies basades en els mètodes de recerca (Research-based), i on la mobilitat (Mobile) esdevé la norma. En la mateixa línia, hem dinamitzat les aliances existents (LERU, EUA, UNIMED, EUF, UIU, COIMBRA GROUP, AUF, AUIP, CINDA, MUSE, IAU) i n’hem inaugurat de noves.

És així com, conjuntament amb la European University Foundation, hem creat el University Internationalisation Hub UB-EUF, una unitat que neix amb l’objectiu de contribuir a la modernització de la internacionalització de les universitats mitjançant el suport a activitats i projectes orientats a assolir una internacionalització estratègica, holística i inclusiva de les universitats a Europa.

Visibilització i projecció internacional

La internacionalització de la UB vol ser un procés qualitatiu integrador de valors que reverteixi clarament en les persones. Cal consolidar un sistema altament internacionalitzat i assolir un alineament entre les polítiques de la UB, les polítiques del país i les europees. La medul·la en la qual hissar el futur internacionalitzador de la UB cal que passi per dotar l’estudiantat, el professorat i el personal d’administració i serveis de facilitats, recursos, mitjans i reconeixement (acadèmic i/o institucional) que motivin l’augment de les nostres competències internacionals, a fi d’incrementar la nostra participació i presència a l’exterior, així com augmentar la nostra capacitat aglutinadora de col·lectivitats internacionals externes a la UB. La nostra fita és incrementar els estàndards de la internacionalització de la nostra institució alhora que intensificar la nostra projecció internacional, i augmentar la nostra visibilitització i comunicació a l’exterior.

Els nostres principals objectius són:

1) Consolidar el model d’Universitat Europea CHARM-EU i procurar per al seva sostenibilitat i transferibilitat

2) Potenciar i gestionar la projecció exterior de la UB

3) Recuperar els índex ascendents de mobilitat internacional d’alumnat, PDI i PAS anteriors a la crisi de la COVID-19

4) Planificar els procediments i dotar de la infraestructura necessària per a l’adaptació i implementació del nou Programa Erasmus

5) Fundar la GeoInternacionalització UB.

Volem fer de la UB un segell distintiu, i potenciar la reputació i competitivitat de la nostra universitat. És el nostre desig i el nostre deure promoure una internacionalització basada en valors, en la cooperació, en el respecte a la diversitat, en preparar ciutadans crítics, ètics i responsables per a una societat multicultural, multilingüe i complexa en qualsevol espai geogràfic i social.

Aquests són els nostres objectius i per això us demanem la vostra confiança i el vostre vot.