La transformació digital, al servei de les persones i la institució

Autora: Karolina Grabowska / Font: Pixabay.

La transformació digital d’una organització ha de donar resposta a la necessària adaptació d’aquesta al context socio-econòmic digital per tal de millorar de l’experiència dels usuaris, assolir l’excel·lència operativa i cercar noves oportunitats.

Hem focalitzat la transformació digital en millorar l’experiència de la comunitat universitària amb diferents actuacions. Així, hem llançat l’aplicació mòbil “SocUB” amb l’objectiu de posar “la Universitat a la butxaca de l’estudiant”. Igualment, hem redissenyat el Campus Virtual amb la filosofia “mòbil” i l’hem migrat al núvol per tal de donar un alt nivell de servei, la qual cosa ha resultat vital per suportar la virtualització de la docència a causa de la pandèmia. A més d’incorporar importants millores com les eines de videoconferència, e-Learning i personalització de l’aprenentatge, l’hem fet més accessible per als estudiants amb necessitats educatives especials, amb la voluntat de no deixar fora ningú. Alhora, hem impulsat l’administració electrònica creant la unitat d’atenció en matèria de registres i dotant-la de personal, i també hem simplificat els processos clau d’identificació i signatura que han permès redissenyar la signatura d’actes i documents oficials, processos de contractació, entre d’altres.

Transaparència i retiment de comptes

D’altra banda, relacionat amb el lideratge, la cultura de dades i l’excel·lència operativa, hem impulsat el programa “La Universitat basada en dades”. Aquest és un ambiciós programa que pretén impulsar la transparència, el retiment de comptes i la presa de decisions basada en evidències i dades. Es basa en l’automatització, en l’extracció i el tractament de les dades mitjançant robots sota un programa integral de govern de les dades. El primer resultat visible d’aquest programa ha estat els quadres de comandament per a càrrecs acadèmics. El nostre objectiu és ampliar el Programa per tal que integri tota la resta de sistemes d’informació de la Universitat, incloent finances, recursos humans i recerca. Així podrem promocionar la cultura de les dades al més alt nivell i potenciar projectes com els quadres de comandament integrals o eines predictives i prescriptives que ajudin a prendre les millors decisions.

Finalment, en la cerca de noves oportunitats, hem impulsat diversos projectes destinats a definir un servei de dades de recerca, un servei de computació d’altes prestacions, o el programa de competències digitals de la comunitat universitària, per exemple. 

Tenim molts reptes per endavant. Volem seguir impulsant les iniciatives en els tres eixos esmentats i finalitzar el desplegament d’aquests ambiciosos projectes i volem també donar un pas més profund en la transformació digital de la nostra institució. L’economia i la societat digital afecten totes les branques del coneixement, tots els ciutadans han d’estar preparats per entendre els riscos i les oportunitats de la tecnologia digital, per saber conviure en aquest entorn. Per això, ens cal promoure aquest coneixement en tots els membres de la comunitat, creant, per exemple, una assignatura de campus en alfabetització de dades, per tal que els nostres estudiants estiguin preparats, coneguin quines són les dades que els són pròpies, com s’han d’interpretar i extreure’n valor per obrir noves oportunitats. Aquesta formació s’ha de promoure també al personal de la UB per aprofundir la transformació digital de la nostra Universitat.

Intel·ligència artificial

Les dades i el seu tractament avançat estan transformant la recerca i la transferència en tots els camps de coneixement. Per això, impulsarem una plataforma de promoció de la recerca i la transferència en matèria d’analítica avançada de dades i intel·ligència artificial que serveixi de punt de trobada i col·laboració entre tots els investigadors i emprenedors de la universitat i serveixi per integrar encara més la Universitat en el teixit social i empresarial.

La transformació digital és la clau que ha de permetre simplificar i millorar processos, i excel·lir en una societat digital però, sobretot, humana. Per fer-ho possible, però, necessitem la teva confiança i el teu vot.