La gestió de la pandèmia, un exemple d’esforç i implicació de tota la comunitat universitària

Font: Freepik

L’aparició de la COVID-19 ha suposat un capgirament dramàtic en la vida de tothom i ens ha situat en un escenari nou marcat per la incertesa i vulnerabilitat. Tot i així, malgrat trobar-nos en aquest context tan complex i dificultós, la UB no s’ha aturat i tots junts -professorat, personal d’administració i serveis, i estudiants- hem estat capaços d’adaptar-nos a la nova realitat en un temps rècord. I no només per continuar amb les nostres tasques universitàries, sinó també per ajudar a pal·liar la urgència sanitària i social del país. 

En aquest sentit, hem de posar en valor tres accions que van ser determinants per afrontar la primera onada de la pandèmia i el nou curs 2020-2021:

En primer lloc, l’elaboració del Pla de Desescalada i el Pla de Contingència, que han estat els documents que han guiat l’actuació de resposta a l’emergència i d’adaptació constant a la realitat canviant. Va ser un encert començar a preparar protocols d’actuació, fins i tot abans de decretar-se el confinament, i anar adaptant el Pla de Contingència als esdeveniments, mitjançant la coordinació amb els deganats i les unitats transversals, per tal que tothom sabés, en la mesura del possible, què calia fer en cada moment, malgrat que sovint les indicacions i disposicions legals dels diferents governs i administracions no foren sempre prou clares. El Pla de Contingència ha estat acompanyat d’una forta inversió econòmica per garantir la seguretat sanitària de tothom. 

En segon lloc, les actuacions en l’àmbit acadèmic-docent. Les mesures per lluitar contra la pandèmia ens va obligar a passar sobtadament la docència presencial a l’entorn virtual. Per acompanyar el professorat i els estudiants vam introduir al campus Virtual noves eines, com ara el BbCollaborate, i vam elaborar un seguit de documents amb recomanacions i recursos per a la docència no presencial així com directrius per a la docència i avaluació no presencials, sempre amb la participació i col·laboració dels equips deganals. Per al curs 2020-2021 vam plantejar el model de docència mixta, que cada centre va adaptar a la realitat de les seves instal·lacions i a les característiques dels seus ensenyaments. Per portar-la a terme en les millors condicions, hem invertit més de mig milió d’euros en la tecnificació de les aules. Malauradament, la virulència de la segona onada ens ha obligat a passar les activitats lectives teòriques a virtuals, preservant la presencialitat de les activitats de pràctiques i de les avaluacions previstes com a tals. Certament, ara estem més preparats gràcies a la formació que han ofert l’IDP-ICE i RIMDA-Docència mixta, programa adaptat per a formar-nos en noves maneres d’ensenyar, aprendre i avaluar. La compra de més d’uns 1.700 ordinadors per a PAS i PDI millorarà les condicions de treball en aquest nou escenari de virtualitat.

I, en tercer lloc, per tal que cap estudiant es quedi enrere per culpa de la pandèmia vam ajornar pagaments de matrícula i vam facilitar-ne l’anul·lació, vam adaptar el programa propi de beques BkUB, destinat a estudiants amb dificultats econòmiques, i vam posar en marxa el programa Connecta UB, adreçat a estudiants que necessitaven ordinadors portàtils i/o connectivitat a internet. Aquest curs 2020-2021 es mantenen les adaptacions al programa BkUB i hem tornat a convocar el Connecta UB.

Sense cap dubte, l’element principal que ha permès que la universitat no s’aturés i que ho segueix fent és l’esforç i la implicació del professorat, del personal d’administració i serveis, i dels estudiants, el millor actiu que té la UB.