Candidatura de Joan Elias al Rectorat de la UB
Josep Batista
Josep Batista Vicerector de Personal Docent i Investigador
Albert Cirera
Albert Cirera Vicerector d'Emprenedoria, Transferència i Innovació
Bibiana Crespo
Bibiana Crespo Vicerectora d'Internacionalització
Oriol Escardíbul
Oriol Escardíbul Gerent
Domènec Espriu
Domènec Espriu Vicerector de Recerca
Francisco Esteban
Francisco Esteban Vicerector de Comunicació
Salvador García
Salvador García Vicerector d'Art, Cultura i Patrimoni
Gustavo A. Llorente
Gustavo A. Llorente Vicerector de Docència
Rosina Moreno
Rosina Moreno Vicerectora de Doctorat i Promoció de la Recerca
Mercè Puig
Mercè Puig Vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat
Oriol Pujol
Oriol Pujol Vicerector de Transformació Digital
Pilar Rivas
Pilar Rivas Vicerectora d'Igualtat
Maria Soler
Maria Soler Vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística
M. Teresa Vadrí
M. Teresa Vadrí Secretaria General
Maite Vilalta
Maite Vilalta Vicerectora de Relacions Institucionals i Direcció Estratègica
M. Dolors Baena
M. Dolors Baena Cap del Gabinet del Rectorat

Delegats i delegades del rector

Mònica Baró Centres adscrits
Inés Fernàndez Transferència de coneixement
Aurèlia Mañé Mobilitat i programes internacionals
Maria Palacín Afers de comunicació i interacció social
Marta Pérez Sostenibilitat
Francesca Pons Coordinació amb Hospitals i Institucions universitàries
Enric Prats Comunicació digital
Joan Sansa Afers de personal docent
Rosa M. Satorras Per a la diversitat
Teresa Sauras Millora i innovació docent
Xavier Testar Innovació
David Viñas Direcció de la Universitat de l’experiència