Els estudiants, protagonistes de la nostra actuació

Autor: StartupStockPhotos / Font: Pixabay

Els estudiants han estat sempre al centre de la nostra actuació. Sabem que l’accés a la universitat i el seguiment dels estudis requereix d’una inversió de temps i diners que no tothom es pot permetre. Per això hem reforçat el programa de beques pròpies, amb l’ampliació de la BkUB i amb la creació del Connecta UB, que han permès afrontar les dificultats sobrevingudes a causa de la COVID-19. D’igual manera, hem apostat pel caràcter formatiu de les beques de col·laboració i hem creat les beques Màster+UB, per captar talent i fomentar vocacions científiques entre els estudiants de màster. Conscients de que calia aprofitar l’entorn digital per millorar la comunicació amb els estudiants, hem implementat l’App “Sóc UB” i hem avançat en la digitalització del tràmits administratius. Més enllà d’això, hem reforçat la representació dels estudiants als diversos òrgans de la universitat. Per això mantenim una comunicació freqüent i fluïda amb el Consell de l’Alumnat. I, conscients que la universitat és molt més que la docència, hem donat suport a les associacions d’estudiants, als Col·legis Majors i als esportistes d’elit.

Amb l’objectiu que els estudiants desenvolupin els seus talents i expectatives cal oferir-los una universitat de qualitat, que promogui l’aprenentatge i una formació íntegra com a ciutadans. La universitat ha de ser un espai de formació que garanteixi l’accés a tots els estudiants, independentment del seu origen, condició i orientació sexual. Per això volem continuar millorant el nostre sistema de beques i ajuts per tal que s’ajusti encara més a les necessitats reals de cadascú, tot vetllant per les persones amb necessitats específiques i pels col·lectius amb risc d’exclusió social

Creixement intel·lectual i emocional

També volem continuar avançant en la creació d’instruments que fomentin la participació i l’organització dels estudiants, ja sigui a través d’una millora en la normativa que regula els mecanismes de representació i dona veu als estudiants en la presa de decisions, com també dinamitzant les diverses formes d’associacionisme i voluntariat. El pas per la universitat ha de permetre l’estudiant gaudir d’un entorn de convivència que estimuli el seu propi creixement intel·lectual i emocional a través de la participació en les múltiples activitats que s’hi organitzen. És en aquest marc on l’esport universitari esdevé una ferma aposta pels hàbits saludables i el benestar del conjunt de la comunitat universitària. 

Més enllà d’això, amb l’objectiu d’enriquir la seva formació i aportar valor afegit al seu futur professional, treballarem per facilitar la mobilitat internacional i per millorar la capacitació lingüística dels nostres estudiants, sense deixar de vetllar pel principi de seguretat lingüística expressat als plans docents de les assignatures. Finalment, i pensant en el seu futur professional, implantarem estratègies que fomentin la capacitació laboral dels estudiants, millorant el sistema de pràctiques externes, fomentant la remuneració de les pràctiques i les estratègies d’orientació laboral.

Com hem dit d’inici, els estudiants han estat, són i seran els protagonistes de la nostra acció de govern. Volem acompanyar-los al llarg de la seva trajectòria universitària (abans, durant i després dels seus estudis, ja com a Alumni) amb l’objectiu d’oferir-los una universitat rica i decisiva en la seva formació científica, humana i professional. És per això que us demanem la vostra confiança i el vostre vot.