El compromís social i mediambiental, més present que mai

Autor: Singkham / Font: Pexels

El compromís amb les persones, el seu progrés i el medi ambient ha estat una de les principals apostes del nostre equip. Per aquest motiu hem creat per primera vegada un Vicerectorat d’Igualtat i Acció Social, que ha assumit la direcció política d’aquelles iniciatives i projectes que tenen per objectiu la reducció de les desigualtats, la solidaritat, el canvi climàtic, el respecte per la gent gran i el benestar físic i emocional de les persones. Hem fet nostres els disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS) acordats per les Nacions Unides ara fa tot just cinc anys.  El propòsit de “no deixar ningú enrere ha estat un dels principis que han guiat la nostra acció de govern al llarg del mandat.  Avui la sostenibilitat passa per dissenyar estratègies i implementar accions centrades en el planeta, en les persones i en el seu progrés

I així és com hem entès quin havia de ser el nostre compromís social i mediambiental, i quines havien de ser les nostres accions. Entre d’altres, se’n poden destacar les següents: la creació de la comissió de desenvolupament sostenible, l’aprovació del document marc que conté els objectius que constitueixen la pròpia Agenda 2030 de la UB, el foment de la responsabilitat social com un dels principals eixos d’aquesta agenda, el reforç de la Universitat de l’Experiència per tal de promoure la qualitat de vida i la integració de la gent gran, la creació de l’Ateneu UB com un espai de trobada que permet mantenir viu el vincle amb el nostre professorat jubilat, l’enfortiment dels llaços amb la Fundació Solidaritat-UB apostant per projectes com el programa d’acollida de persones refugiades provinents de zones en conflicte, l’impuls del projecte UB-Saludable amb l’objectiu de promoure la salut, la valorització del Servei de Mediació de la UB amb el propòsit de millorar la comunicació en les relacions interpersonals dels membres de la nostra comunitat promovent una cultura de respecte i tolerància, el suport a les accions dutes a terme per l’OSSMA encaminades a la millora de la mobilitat, la recollida i tractament de residus, l’estalvi energètic, i l’assoliment d’espais lliures de plàstic mitjançant la posada en marxa del projecte Plàstic Zero UB

No cal dir que l’acció de govern d’aquests darrers anys ha estat marcada per la situació política que viu el nostre país, fet que ha provocat un fort debat en el si dels nostres òrgans de govern i de representació. No l’hem defugit, hem considerat que ens tocava aportar coneixement i reflexió. Aquest ha estat també el nostre compromís amb el país. Hem primat el consens i el respecte entre tots nosaltres, hem posat en valor les diferències i hem incentivat l’ús de la paraula i el debat, essent-ne un exemple l’organització, des del rectorat, del Cicle de Debats UB: Catalunya i Espanya

Implementació de l’Agenda 2030

Per als propers quatre anys ens plantegem accions vinculades amb la implementació de l’Agenda 2030 aprovada pel Consell de Govern, prenent com a base el document “Pla d’acció” que acompanya el document marc de l’esmentada agenda. Serà necessari que tota la comunitat UB no només la conegui sinó que se la faci seva i cadascú des del seu àmbit contribueixi a implementar-la. Caldrà seguir recolzant l’Ateneu UB i la Universitat de l’Experiència com a principals polítiques d’envelliment impulsades per la UB, ampliant-ne l’oferta de programes i posant en marxa un Màster Sènior per a gent gran. En l’àmbit de la solidaritat i cooperació caldrà acabar de consolidar la integració de la Fundació Solidaritat-UB i voluntariat, seguir ampliant i reforçant el programa de persones refugiades provinent de zones en conflicte amb les aliances que s’han començat a teixir amb altres universitats tant de Catalunya com de la resta de l’estat espanyol i consolidar la tasca de voluntariat i cooperació internacional que en aquests quatre anys hem iniciat. Caldrà posar els recursos necessaris per tal de fer possible els objectius del projecte Plàstic Zero UB, executar les accions de suport a la declaració institucional de l’emergència climàtica, aconseguir una edificació sostenible dels nostres edificis, entre d’altres.

Podem afirmar, doncs, que s’ha avançat en l’àmbit del compromís social i mediambiental, i s’ha fet gràcies a les persones (estudiants, professorat, personal d’administració i serveis) que hi han cregut i hi han treballat. Però encara ens queda molt per fer. Els propòsits que tenim en aquest terreny són ambiciosos i ens calen grans consensos per poder tirar-los endavant. És per això que us demanem la vostra confiança i el vostre vot.