De la universitat presencial a la universitat en línia

A les universitats presencials se’ls demana que siguin no la UOC sinó presencials en la virtualitat