Avís legal

La candidatura de Joan Elias a rector de la Universitat de Barcelona disposa del nom de domini joanelias.cat, del qual és titular Joan Elias Garcia. L’ús del lloc web implica acceptar les condicions que estableix aquest document. 

La informació continguda al lloc web del candidat Joan Elias té la finalitat de donar a conèixer el seu programa electoral i el seu equip rectoral a les eleccions a rector o rectora de la Universitat de Barcelona 2020.

Treballem perquè la informació i els serveis oferts que es difonen acompleixin la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat. En aquest sentit, cal tenir present la data d’actualització que en cada cas s’indiqui.

Aquest lloc web i tots els seus continguts s’han creat o cedit respectant la legislació sobre propietat intel·lectual.

La candidatura Joan Elias es reserva la facultat de fer modificacions i actualitzacions del seu lloc web en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ.

En relació amb les imatges de persones que apareixen al lloc web es publiquen respectant el dret a la imatge pròpia. Aquestes imatges s’utilitzen exclusivament amb la finalitat de compondre fitxers o vídeos gràfics, elaborats per informar i donar a conèixer l’activitat del candidat. En cap cas seran utilitzades amb altres finalitats, ni cedides a terceres persones sense l’autorització corresponent.

La candidatura Joan Elias té implementades les mesures de seguretat adients per mantenir el lloc web i els seus servidors lliures de qualsevol programa maliciós.

La candidatura facilita des del seu lloc web un hipervincle als seus perfils de Instagram i Twitter amb l’objectiu de donar a conèixer en quines xarxes socials és present. Una vegada s’accedeix a qualsevol d’aquestes xarxes socials l’usuari estarà sotmès a les polítiques que cada servei tingui establertes.

Qualsevol conflicte en relació amb el lloc web s’ha de resoldre als jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur diferent.