Arts, cultura i patrimoni, oberts a la societat

Font: Pixabay.

Les activitats artístiques i culturals de la UB, així com el nostre ric patrimoni cultural, son i han estat durant aquests últims quatre anys generadors de recerca i de coneixement, i han tingut sempre una finestra oberta a la societat, implementada amb la creació d’una pàgina web específica. En la mateixa línia i dins de l’àmbit acadèmic i docent, la UB ha fet seves les propostes sorgides des de l’administració pública i dels centres de formació artística superior de Catalunya, universitaris i no universitaris, liderant el projecte Campus de les Arts que té com a objectiu l’harmonització d’aquests ensenyaments cap a un horitzó d’educació universitària. En relació al patrimoni cultural, hem apostat per un model participatiu on hem generat i modulat propostes integradores que han sabut incloure la totalitat d’aquest llegat, material, immaterial i humà, que han tingut com a resultat tant l’elaboració del I Pla Integral per a la gestió, la preservació i l’enriquiment del patrimoni cultural de la UB, com les directrius que l’han de desenvolupar.

Mirem cap el futur refermant i continuant la feina feta, amb el nostre patrimoni humà com a eix vertebrador. Una comunitat universitària que ha de ser la protagonista en la generació de propostes de seguiment, preservació i gaudi de les arts, la cultura i el patrimoni i, encara més, agents actius de la docència, recerca, transferència, difusió i internacionalització, amb una mirada integral i integradora que promogui la confluència de les seves capacitats i dels seus resultats. En relació a la gestió, difusió i preservació del nostre patrimoni cultural, formalitzarem les estructures adequades per fer efectiu el deure que tenim com a propietaris i custodis d’aquest llegat, basades en el concepte d’unitats de coneixement i de memòria.

Un tot inseparable

Els vincles que s’han creat amb la societat s’han d’ampliar i enfortir, amb un paper protagonista de les arts, la cultura i el patrimoni com a instruments d’extensió de la universitat a la societat. La Universitat de Barcelona ha de mantenir el seu lideratge amb una proposta d’ordenació del mapa de les titulacions artístiques superiors, universitàries i no universitàries, per aconseguir superar la situació actual.

La creació, transmissió i difusió del coneixement i de la cultura, així com l’enriquiment del patrimoni intel·lectual, cultural i científic de Catalunya son objectius estatutaris de la nostra Universitat. Més enllà del manteniment i engrandiment de la seva variada i extensa programació d’activitats de caràcter cultural, durant aquests quatre anys de mandat, hem treballat amb la convicció que la cultura, les arts i el patrimoni son un tot inseparable i uns dels elements estructurals, conformadors i transformadors de la Universitat de Barcelona, així com motors de col·laboració amb les administracions públiques i entitats privades. 

Si ens feu confiança, aquest continuarà essent el nostre compromís pel proper mandat.